Education et comportement

Opvoeding en gedrag.Totdat een pup volwassen is doorloopt hij een aantal fases die voor een groot deel bepalend zijn voorde vorming van zijn uiteindelijke gedrag. Zo zit een pup tot de leeftijd van zestien weken in zijnnatuurlijke leerperiode. Dat betekent dat wat hij nu leert, er bij hem heel stevig in komt te zitten.Dit geldt …

Education et comportement Read More »